tisdag 30 juli 2013

Ett par gös

Tog dessa två i blåsten på ett nytt ställe i Vänern för mig, dessa åker på grillen.

Två Väner gösar.